Воробйова Ольга Володимирівна
Провідний науковий спеціаліст відділення неонатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», д.мед.н.