Підписання меморандуму про співпрацю між Канадсько-українською торговою палатою та ГО «Фонд Розвитку Міст»

Сьогодні відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Канадсько-українською торговою палатою та ГО «Фонд Розвитку Міст». 
Цей документ є базою для реалізації спільних зусиль  організацій щодо формування сприятливого інвестиційного клімату у державі та підвищення продуктивності діяльності у напрямку допомоги розвитку українських міст.
Підписали документ Президент Канадсько-української торгової палати Зенон Потічний та Голова правління ГО «Фонд Розвитку Міст» Володимир Пірус.
В рамках Меморандуму Канадсько-українська торгова палата та ГО «Фонд Розвитку Міст», з метою досягнення загальної мети, визначили пріоритетні напрями роботи та домовились про спільні кроки, в тому числі:
  • Організації та проведення спільних заходів;
  • Сприяння залученню науковців, висококваліфікованих фахівців та практиків до роботи над розвиток українських міст;
  • Розробка та реалізація спільних інноваційних проектів;
  • Сприяння залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації та розвитку соціально-культурних проектів;
  • Консультативно-методична допомога;
Крім того, обидві організації беруть на себе завдання з удосконалення законодавчої бази у сфері розвитку міст: 
  • Участь у обговоренні проектів законів, інших нормативно-правових актів, підготовки висновків до них;
  • Проведення аналізу проблемних питань у сфері державно-приватного партнерства,  формулювання пропозицій щодо їх вирішення;
  • Удосконалення законодавства та здійснення на цій основі гармонізації методологічних підходів до підготовки та реалізації соціально-культурних проектів.
А також, ГО «Фонд Розвитку Міст» та Канадсько-українська торгова палата поставили за мету розширення співпраці з українськими, іноземними та міжнародними фондами і організаціями, та сприяння підвищенню рівня присутності в Україні діяльності провідних світових інноваційних компаній.
       
Другий ЕКСПО Конгрес«БІЗНЕС ДЛЯ РОЗУМНИХ МІСТ»
22-24 квітня 2020 року
Місце проведення та контакти
КВЦ "ПАРКОВИЙ"
Паркова дорога 16а, Київ,
Україна, 02000 
Українське представництво БРМ
+380 44 286 36 63
+380 44 286 34 63

Міжнародне представництво БРМ
+34 93 506 69 63